COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA CURS 2016-17

Presidència: Marta Sindreu
Vicepresidències: Carles Sanz, Jessica García, Eudald Crivillés
Tresoreria: Montse Creixell
Secretaria: Lourdes Gabarró
Vicesecretaria: Eva Gatell
Vocalies: Susanna Gonzàlez, Cristina Ferrer, Josep Mª Romero