QUADRE D’ACTIVITATS I HORARIS CURS 2016-17

Pàrvuls P3Pàrvuls P4Pàrvuls P51r Primària2n Primària3r Primària4t Primària5è Primària6è Primària1r i 2n d’ESO3r i 4t d’ESO
Dilluns
14:00-15:00
ANGLÈSROBÒTIXROBÒTIX
Dilluns
17:00-18:00
FUTBOL
DANSA
FUTBOL
DANSA
FUTBOL
DANSA
RÍTMICA (poli)
(17h-19h)
TENNIS
ROBÒTIX
RÍTMICA (poli)
(17h-19h)
TENNIS
ROBÒTIX
RÍTMICA (poli)
(17h-19h)
TENNIS
ROBÒTIX
RÍTMICA (poli)
(17h-19h)
TENNIS
FUNKYFUNKYVOLEI
(17h-18:30h)
VOLEI
Dimarts
14:00-15:00
ROBÒTIXROBÒTIXROBÒTIXANGLÈS
ROBÒTIX
ANGLÈSANGLÈSANGLÈS
Dimarts
17:00-18:00
INICIACIÓ A L’ESPORT
ANGLÈS
INICIACIÓ A L’ESPORT
ANGLÈS
FUTBOL
DANSA
FUTBOL
DANSA
BÀSQUET
(17h-18:30h)
BÀSQUET
(17h-18:30h)
BÀSQUET
(17h-18:30h)
RÍTMICA
(17h-19h)
BÀSQUET
(17h-18:30h)
RÍTMICA
(17h-19h)
RÍTMICA
DANSA-JAZZ
Dimecres
14:00-15:00
ROBOTIXTEATRETEATREROBÒTIX
Dimecres
17:00-18:00
DANSATAEKONDO
ANGLÈS
TAEKWONDO
Inic BÀSQUET
(17h-18:30h)
RÍTMICA
(17h-19h)
TAEKWONDO
Inic BÀSQUET
(17h-18:30h)
RÍTMICA
(17h-19h)
TAEKWONDO
FUTBOL
DANSA
RÍTMICA
(17h-19h)
TAEKWONDO
FUTBOL
DANSA
RÍTMICA
(17h-19h)
TAEKWONDO
FUTBOL
(17h-18:30h)
Inic VOLEI
(17h-18:30h)
TAEKWONDO
FUTBOL
(17h-18:30h)
Inic VOLEI
(17h-18:30h)
FUTBOL
(17h-18:30h)
Dijous
14:00-15:00
DIBUIX MANUALITATSDIBUIX MANUALITATSROBÒTIX
DIBUIX MANUALITATS
DIBUIX MANUALITATSROBÒTIX
DIBUIX MANUALITATS
ANGLÈS
DIBUIX MANUALITATS
ANGLÈSANGLÈS
Dijous
17:00-18:00
INICIACIÓ A L’ESPORT
ANGLÈS
FUTBOL
DANSA
FUTBOL
DANSA
FUTBOL
DANSA
FUTBOL
DANSA
BÀSQUET
(17h-18:30h)
BÀSQUET
(17h-18:30h)
BÀSQUET
(17h-18:30h)
RÍTMICA
(17h-19h)
BÀSQUET
(17h-18:30h)
RÍTMICA
(17h-19h)
VOLEI
(17h-18:30h)
RÍTMICA
(17h-18:30h)
VOLEI
(17h-18:30h)
Divendres
14:00-15:00
ANGLÈSANGLÈS
TEATRE
TEATRETEATRE
Divendres
17:00-18:00
FUTBOL
DANSA
FUTBOL
DANSA
FUTBOL
(17h-18:30h)
DANSA-JAZZ
FUTBOL
(17h-18:30h)
DANSA-JAZZ
FUTBOL
(17h-18:30h)
FUNKY
FUNKY
(16h-17h)
Dissabte
10:00-12:00
RÍTMICARÍTMICARÍTMICARÍTMICARÍTMICARÍTMICARÍTMICA